Donderdag 8 maart 2018

Mathijs de Boer

Ik ben Mathijs de Boer, 41 jaar, getrouwd en 3 kinderen. Inmiddels heb ik ruim 15 jaar ervaring als marketeer en marketingmanager. Vanaf 2013 heb ik de stap naar manager Marketing en Klantcommunicatie gezet. Met een team van ongeveer 20 mensen heb ik verdere professionalisering doorgevoerd op de gebieden (product)marketing, marketingintelligence, online en communicatie/merk met het oog op plangericht, doelgericht, jaarronde en agile marketing op basis van klantdata/-intelligence. Dus marketing klantgericht, flexibel en meetbaar maken. Maar ook borging van wet- en regelgeving en risicobewustzijn in marketingprocessen. Tot 2017 jaarlijks verantwoordelijk geweest voor de najaarscampagne. Sinds 1 november 2017 heb ik de stap gezet naar zelfstandig marketeer, eigenaar van DIVS Marketing Advies & Interim. Om op deze manier mijn kennis en ervaring in te zetten voor bedrijven met marketing- en marketingmanagementvraagstukken. Een belangrijk onderdeel daarvan vind ik het overdragen van praktisch toepasbare kennis om marketing en de ontwikkeling binnen het vakgebied te borgen in de organisatie.

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese regelgeving rondom privacy. De AVG vervangt hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt op de AVG gehandhaafd. De rechten voor consumenten worden in de AVG aangescherpt en vergroot. Organisaties hebben de plicht de AVG op de goede manier en vooral ook toetsbare manier toe te passen in processen en andere contacten met consumenten.

De masterclass „AVG binnen de marketingorganisatie“ geeft vanuit marketing de doorkijk naar wat de AVG betekent voor uw marketing(processen), welke rechten consumenten hebben en hoe u de AVG kunt inzetten voor een veilige manier van het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Aangevuld met diverse voorbeelden en praktische handvatten voor (online)marketeers, communicatie-medewerkers, marketing- en communicatiemanagers.

Onderwerpen deze dag

 • Uitleg Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Belangrijkste definities binnen de AVG
 • Wie is de toezichthouder? En wat gebeurt er als je niet aan de AVG voldoet?
 • Verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent dat? Wat is een register van verwerkingsactiviteiten?
 • Verwerken van persoonsgegevens door derde partijen. Wat moet je regelen?
 • Consumenten en de AVG. Welke rechten hebben consumenten?
 • Welke stappen zijn nodig om de AVG te implementeren, zoals het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Aandachtspunten voor de marketing/communicatieorganisatie en -processen
 • Uitleg belangrijkste highlights Telecomwet (Tw)
 • Cookie- en privacystatement. Wat moet ingeregeld zijn?
 • Behandelen van praktijk cases of ingebrachte cases gericht op marketing en communicatie
 • Is de AVG een bedreiging, een moetje, een (extra) kostenpost of juist een kans?

Voor wie?
(online)Marketeers, contentmarketeers, communicatie-medewerkers, marketing- en communicatiemanagers. Eigenlijk iedere medewerker die vanuit marketing of communicatie direct of indirect werkt met klanten en persoonsgegevens. Bewustwording en inrichten van marketing/communicatie-processen is van belang om de AVG in de marketingorganisatie te borgen.

Aanpak en werkwijze
Deze praktijkgerichte masterclass is vooral gericht op bewustwording rondom de AVG en geeft theoretische en praktische handvatten hoe de AVG binnen de marketingorganisatie te implementeren. Er is veel aandacht voor eigen vraagstukken, die desgewenst tijdens masterclass verder uitgewerkt kunnen worden. De AVG geeft richtlijnen, maar laat de inrichting over aan de organisatie, zo ook de verantwoordingsplicht. Deze masterclass geeft praktische handvatten, de inrichting zelf is de verantwoordelijkheid van de organisatie.

 

Resultaat: wat u meeneemt naar huis
U bent op de hoogte van de AVG, de rechten van consumenten binnen de AVG, welke stappen u moet zetten om de AVG te implementeren binnen uw marketingorganisatie en -processen en de belangrijkste hightlights van de Tw. U heeft gewerkt aan een privacystatement, cookiestatement, een DPIA op hoofdlijnen en u heeft praktijkvoorbeelden gezien op het gebied van website, mailings en social media.

Programma

 • 09.00  Inloop met koffie en thee.
 • 09.30  Start ochtendprogramma.
  • Theorie:
   • Uitleg AVG
   • Hightlights Tw
  • Praktisch: Vanuit de theorie je eigen organisatie beoordelen
   • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
   • Waar/door wie worden de persoonsgegevens verwerkt?
   • Hoe is de toestemming geregeld? Kan ik dit bewijzen?
   • Is er een privacybeleid? Wordt deze intern uitgedragen?
   • Welke rechten van consumenten zijn al ingericht? En zijn deze toetsbaar?
  • Theorie:
   • Privacystatement AVG-proof
   • Cookiestatement
  • Praktijk:
   • Werken aan privacystatement en cookiestatement
 • 12.15  Lunch + activiteit.
  • Activiteit: beoordelen van elkaars pricacy- en cookiestatement
 • 13.15  Start middagprogramma.
  • Theorie:
   • Welke stappen zijn nodig om de AVG te implementeren?
  • Praktijk:
   • Vanuit beoordeling in het ochtendprogramma: welke concrete stappen moet je zetten in je eigen organisatie?
   • Hoe pak je dat aan?
  • Voorbeeldcases toepassing AVG, Tw
 • 16.30  Afronding en einde.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training bestaat uit één lesdag. Deze lesdag duurt van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie
De locatie wordt nader bepaald op basis van de woonplaats van de deelnemers.

Investering
Voor deze training betaalt u €495,- exclusief btw. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen (indien van toepassing).

Certificering
Wanneer u de training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Dé Zorgmarketing Academie.

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen