Maandag 24 september 2018

Door de toename van media en mediafragmentatie is het steeds lastiger om klanten te bereiken. De traditionele aanpak werkt steeds minder. Op welke manier en met welke communicatiemiddelen en boodschappen kunt u de zorgconsument het beste bereiken en beïnvloeden? Deze training gaat dieper in op het bereiken, binden en boeien van klanten door klantgerichte communicatie. U krijgt inzicht in de aanpak van goede communicatie en de manier waarop u de communicatie-aanpak met succes kunt opstellen en uitvoeren. U gaat met uw eigen communicatievragen aan de slag. Er is veel ruimte voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring.

Onderwerpen deze dag

De volgende onderwerpen komen deze dag aan bod:

 • Verschillende doelgroepen, verschillende communicatiebehoeften: cliënten, verwijzers en zorginkopers.
 • Trends en ontwikkelingen in klantgerichte communicatie (customer media, branded content, user generated content, redactionele marketing, storytelling, visual identity en design, contentcreatie, crossmedia concepten, owned, earned en paid media).
 • Belangrijke klantinzichten voor effectieve communicatie.
 • Doelen van klantgerichte communicatie.
 • Met welke communicatiestrategie en -middelen bereik je deze doelen efficiënt en effectief?
 • Combineren van print media en online media in cross mediale communicatie.
 • De kracht van de herhaling en inzet van geïntegreerde crossmediale communicatie.
 • Positionering vaststellen als basis voor een consistente en uniforme branding.
 • Voorbeelden van goede en slechte communicatie(campagnes) met do’s en don’ts.
 • Speerpunten van communicatie vaststellen.
 • Opstellen van een communicatie(jaarplan)plan met communicatie- en middelenmatrix.
 • Inrichting en werkwijze van de afdeling communicatie.
 • Aansturing van een extern reclamebureau.

Voor wie?

Deze training is voor communicatie- en marketingmanagers, -adviseurs en -medewerkers die zich bezig (gaan) houden met klantgerichte communicatie en op zoek zijn naar meer inzicht, inspiratie, praktijkervaringen en concrete voorbeelden, handvatten, tips en trucs. Een goede update voor marketing- en communicatieprofessionals die al langer werkzaam zijn op zorgcommunicatiegebied.