Dinsdag 2 oktober 2018

Esmée Burger-Coors

Esmée Burger – Coors is social business adviseur bij Embrace SBS. Als marketing- en communicatiespecialist heeft zij alle kanten van het vak uitgevoerd, van strategisch advies, conceptontwikkeling, creatie, tot aan de uitvoering van projecten. De laatste jaren heeft zij vanuit de zorg ook meerdere inhoudelijke projecten gedaan en helpt en adviseert zij zorgorganisaties bij het online (intern en deels extern) verbinden van medewerkers, hoe zij van hun interne medewerkers ambassadeurs kunnen maken. En hoe je meer kunt halen uit de kennis die collega’s bezitten.

Zorginstellingen staan bekend als organisaties waar de werkdruk bovengemiddeld hoog is. Personeel staat vaak onder grote druk door de vele bezuinigingen en de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld door de overheid, zorgverzekeraars en de maatschappij. Een logisch gevolg is dat er wordt geprioriteerd, wat veelal ten koste gaat van de samenwerking en het delen van kennis. Dit is jammer, want door kennis te delen en samen te werken, kan worden voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
Met social business software bied je de mogelijkheid aan medewerkers om gemakkelijk en eenvoudig kennis te delen en met elkaar in contact te komen. Zo kan er in groepen worden samengewerkt aan onderwerpen met medewerkers uit verschillende invalshoeken, afdelingen en/of locaties. Hierdoor ontstaan groepen die afdelings- en functie overschrijdend zijn. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers elkaar inspireren en nieuwe samenwerkingsverbanden creëren. Zo kunnen in de toekomst schaarse middelen als tijd en geld efficiënter en effectiever ingezet worden.
In deze masterclass gaan we met je eigen zorgorganisatie als uitgangspunt stappen zetten om te komen tot een inzicht of een digitaal samenwerkingsplatform is wat er nodig is. Daarnaast gaan we samen aan de slag om meer helderheid te krijgen in de strategie, doelen en plan van aanpak voor zo’n platform.

Onderwerpen deze dag
• Kennismaken met een digitaal samenwerkingsplatform
• Strategie, welke kant gaat jouw organisatie op en past daar een digitaal samenwerkingsplatform bij?
• Wat wil je bereiken? Wat zijn doelstellingen
• Samenstellen projectgroep, herkennen en betrekken DMU
• Rol van de communicatieadviseur, (kwaliteitsadviseur en HR Professional) in het project
• Hoe neem je de organisatie mee, en hoe maak je van je medewerkers ambassadeurs
• Doelgroepgerichte aanpak en inrichting
• Planning
• Content; inzicht, inrichten en herindelen
• Integratie protocollen, werkinstructies en andere zorginformatie
• Accountability

Voor wie?
Deze masterclass is voor marketing- en communicatiemanagers, -adviseurs en –medewerkers, voor community managers en voor kwaliteitsadviseurs en hr managers en adviseurs die zich bezig (gaan) houden met de inrichting van de verbeterde interne communicatie via een digitaal samenwerkingsplatform en op zoek zijn naar meer inzicht, praktijkervaringen en concrete voorbeelden, handvatten, tips en trucs.

Deze praktijkgerichte training combineert theorie met praktijk en concrete voorbeelden. Via presentaties, interactie en opdrachten. Er is veel aandacht voor eigen vraagstukken. U werkt tijdens de training aan elementen van uw eigen strategisch digitaal samenwerkingsplatform plan van aanpak. Er is veel gelegenheid om onderling kennis en ervaring uit te wisselen en uw eigen vragen te stellen en ervaringen te delen.

Na afloop van deze training weet u welke kansen een digitaal samenwerkingsplatform u kan bieden en heeft u alle elementen in handen voor een strategisch plan van aanpak. Zodat u er in uw eigen zorgorganisatie met plezier mee aan de slag kunt.

Programma

  • 09.00 Inloop met koffie en thee.
  • 09.30 Start ochtend programma.
  • 12.15 Lunch + activiteit.
  • 13.15 Start middag programma.
  • 16.30 Afronding en einde.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training bestaat uit één lesdag. Deze lesdag duurt van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie
De locatie wordt nader bepaald op basis van de woonplaats van de deelnemers.

Investering
Voor deze training betaalt u €495,- exclusief btw. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen (indien van toepassing).

Certificering
Wanneer u de training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Dé Zorgmarketing Academie.

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen