Donderdag 5 juli 2018
Maandag 29 oktober 2018

Nick Nijhuis

Net als u houd ik van mijn vak. Ik blog over Online Marketing, ondersteun bedrijven, leidt projecten, voor de regio Oost ben ik actief in het bestuur van de NIMA en als hogeschooldocent train ik studenten er in. Natuurlijk houd ik mijn kennis bij. Ik ben gecertificeerd voor Google Analytics en Adwords. Ook heb ik mijn NIMA-C diploma, ben ik senior Marketing Professional (SMP) en bezit ik de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. Die laatste zorgt ervoor dat deelnemers niet een hoofd vol termen, maar met inspiratie en concrete plannen huis gaan. Trainen betekent deelnemers uitdagen met een mix van praktijk en theorie. Met enthousiaste deelnemers die voorbeelden en cases uit hun eigen praktijk delen. En die gaan we dan uiteraard oplossen.

We gaan in op het beslisgedrag van online klanten en hoe hierop online wordt ingespeeld. Met behulp van heldere stappenplannen en tools leert u content maken die de vindbaarheid in zoekmachines en het bereik via social media vergroot. U krijgt handvatten om met online contentmarketing bij te dragen aan het behalen van organisatiedoelen. Na afloop kunt u richting geven aan het online marketing beleid en bent u een betere gesprekspartner voor online marketeers.

Onderwerpen deze dag

 • Gedrag van online klanten beïnvloeden
 • Succesvolle content maken
 • Verbeteren positie in zoekmachines
 • Bereik via social media vergroten
 • Doelen voor online marketingactiviteiten formuleren
 • Online marketing handen en voeten geven

Voor wie?

 • Iedereen in de zorg die aan de slag wil met online marketing
 • Iedereen in de zorg die basiskennis wil over online marketing om een goede gesprekspartner te zijn voor collega’s en/of het internetbureau

De sessies hebben een interactief karakter, waarbij gebruik wordt gemaakt van internet en tools voor voorbeelden en analyses. We gaan samen oplossingen bedenken en ideeën delen. Een laptop en notitieblok zijn daarom onmisbaar.

Kennismaken met elkaar en met de online klant

De start is een korte introductie met kennismaking. Daarna volgt een schets van de laatste ontwikkelingen in online marketing. Hierbij is bijzondere aandacht voor het effect op de manier van beslissen bij klanten en hoe dit kan worden beïnvloed.

‘Snackable’ en ‘searchable’ content maken

Daarna komen de kenmerken van een goede, ‘snackable’ content aan bod. Aan de hand hiervan bekijken we teksten op internet en benoemen verbeterpunten. Op basis daarvan schrijft u een tekst voor uw eigen business. De volgende stap is die tekst ook vindbaar ‘searchable’ te maken in zoekmachines. Daarvoor zijn twee dingen nodig (1) de website heeft een hoge autoriteit en (2) de tekst bevat zoekwoorden waarop klanten zoeken.

Introductie online tools om autoriteit en zoekwoorden te bepalen

We zien welke factoren de autoriteit van een website bepalen en hoe deze zijn te beïnvloeden. Ook bekijken we met behulp van tools hoe diverse sites op dit punt scoren en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Na de pauze zoomen we in op de zoekwoorden die klanten intypen zoekmachines. We bekijken met behulp van tools welke zoekwoorden door uw klant worden gebruikt en of die voldoende in uw site zijn verwerkt.

‘Sharable’ content voor social media ontwikkelen

Vervolgens richten we onze blik op social media. Hoe kunnen die worden ingezet om content te verspreiden en klanten te bereiken? We bekijken de kenmerken van de verschillende social media en waaraan een bericht moet voldoen om veel bereik te krijgen. Ofwel ‘sharable’ te zijn. Aan de hand hiervan analyseren we bestaande social media uitingen op verbeterpunten en herschrijven we ze.

Doelen bepalen en stappen zetten

De laatste stap is het bepalen van heldere doelen op het gebied van social media. Centraal staat hoe vanuit de organisatiedoelen indicatoren worden afgeleid om het succes van de online marketingactiviteiten te meten en te verantwoorden. Hierbij krijgt u tips voor het maken van een planning om acties in gang te zetten die naar voren zijn gekomen.

We sluiten af met een samenvatting, evaluatie van de dag en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop kent u

 • de belangrijkste voorwaarden voor een goede positie in zoekmachines
 • de kenmerken van succesvolle content
 • de meest gebruikte methoden om effect te meten

Na afloop begrijpt u

 • hoe klanten zich online gedragen en beslissen
 • hoe zoekmachines werken
 • hoe social media berichten beoordelen en verdelen over tijdlijnen
 • hoe de relatie tussen organisatiedoelen en online marketingdoelen is

Na afloop kunt u

 • een eenvoudige zoekwoordanalyse uitvoeren
 • een kort bericht voor de website maken
 • een post maken voor diverse social media
 • een set doelen voor online marketingactiviteiten formuleren
 • een eenvoudig stappenplan van kennismaking tot koop opstellen

Programma

 • 09.00 Inloop met koffie en thee.
 • 09.30 Start ochtend programma.
 • 12.15 Lunch + activiteit.
 • 13.15 Start middag programma.
 • 16.30 Afronding en einde.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training bestaat uit één lesdag. Deze lesdag duurt van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie
De locatie van de training wordt nader bepaald op basis van de woonplaats van de deelnemers.

Investering
Voor deze training betaalt u €495,- exclusief btw. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen (indien van toepassing).

Certificering
Wanneer u de training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Dé Zorgmarketing Academie.

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen