Meerwaarde van zorgmarketing

Veel zorgaanbieders hebben een organisatie die niet is ingericht op concurrentie. Door de veranderende markt en de doorontwikkelde burger, is het niet vanzelfsprekend dat de zorgconsument zorg consumeert bij een organisatie in de buurt. Zorgorganisaties moeten zich scherper positioneren en profileren in de slag om de klant.

Een actieve benadering gericht op behoeften van patiënten en differentatie te opzichte van andere zorgaanbieders kan er niet alleen voor zorgen dat aanbieders in de zorg beter aansluiten bij de behoefte van de zorgconsulent, maar ook dat organisaties zelfstandig kunnen voortbestaan. Dit vraagt om een duidelijke visie, een zorgmarketingstrategie en kennis van de cliënt journey, de reis die de klant aflegt voordat hij/zij zorg consumeert.

Veranderende zorgmarkt

Door de eigen verantwoordelijkheid van de burger met betrekking tot financiering en keuzevrijheid heeft tot gevolg dat de positie van de zorgconsument de afgelopen jaren sterker is geworden. Steeds vaker maken zorgconsumenten gebruik van het internet of social media om informatie op te zoeken over zorgaanbieders. Prijs, kwaliteit, reisafstand, wachtrijen en ervaringen van voorgaande zorgconsumenten zijn invloedrijke factoren in het beslissingsproces van de zorgconsument.

Door de marktwerking in de zorg komen de tarieven in toenemende mate onder druk. Aanbieders van zorg worden door prijsconcurrentie ingedreven, met hoge volumes en lage marges.

Een veeleisende zorgconsument in combinatie met toenemende concurrentie, vraagt naar marktgericht ondernemen in de zorg. Door marktwerking in de zorg komen de tarieven in toenemende mate onder druk te staan. Zorgaanbieders worden door prijsconcurrentie ingedreven, met hoge volumes en lage marges.

Maak het verschil met zorgmarketing

Een afnemend consumentenbestand, afzwakkend marktaandeel en toenemende concurrentie leiden ertoe dat zorgorganisaties zich scherper moeten positioneren en profileren in de slag om de klant. Voor veel zorginstellingen is het volgen van een toegevoegde waarde strategie een zinnige optie. Niet in het minst omdat zowel klanten, gemeenten als verzekeraars  dat belangrijk vinden. Ook voor de aanbieders van zorg levert toegevoegde waarde relatief veel op.

Maar hoe maak je nu als zorgorganisatie het verschil ten opzichte van de concurrenten en hoe creëer je toegevoegde waarde? Dé Zorgmarketing Academie biedt verschillende masterclasses aan, waar u kennis en kunde vergaard om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dit kan op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Veel zorgorganisaties onderscheiden zich van de concurrentie in termen als ‘we stellen de zorgconsument centraal’ of ‘we bieden maatwerk’. Maar gebeurt dat ook?
Bij zorgmarketing spelen net als bij marketing in andere markten een aantal belangrijke factoren een rol bij het opstellen van een (zorg)marketingplan:

  • Kennis van uw markt, wensen en behoeften van zorgconsumenten en de activiteiten van uw concurrenten in de zorg. Marktonderzoek en onderzoek naar klanttevredenheid zijn belangrijke elementen die de basis vormen.
  • Op basis van de kennis van uw zorgmarkt, formuleert u doelmarkten, een positionering, doelstellingen en een (online) zorgmarketingstrategie.

Uit de zorgmarkt ontvangen we veel vragen van professionals die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van zorgmarketing. Deze professionals hebben meestal geen marketing achtergrond en er is (nog) geen opleiding voor zorgmarketing. Voor deze professionals, marketing- en communicatiemedewerkers heeft de Zorgmarketing Academie een uitgebreid aanbod van 1-daagse trainingen ontwikkeld.