PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

Dé Zorgmarketing Academie verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Dé Zorgmarketing Academie gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld deelnemers per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt Dé Zorgmarketing Academie deze persoonsgegevens om deelnemers te informeren over masterclasses en trainingen. Dé Zorgmarketing Academie vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Dé Zorgmarketing Academie gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Dé Zorgmarketing Academie geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Dé Zorgmarketing Academie om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Dé Zorgmarketing Academie sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Dé Zorgmarketing Academie adviseert cursisten en klanten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Dé Zorgmarketing Academie bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een masterclass eindigt, verwijdert Dé Zorgmarketing Academie de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Dé Zorgmarketing Academie de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

BEVEILIGING EN AANSPRAKELIJKHEID

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Dé Zorgmarketing Academie beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. Dé Zorgmarketing Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Dé Zorgmarketing Academie website zijn verbonden. Dé Zorgmarketing Academie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDERING, KLACHTEN, GEEN PRIJS STELT OP VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor vragen over het privacybeleid van Dé Zorgmarketing Academie, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met Dé Zorgmarketing Academie opnemen via [email protected]. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit [email protected] aangeven. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dé Zorgmarketing Academie. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via [email protected]. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.

COOKIEBELEID

Bij het gebruik van deze website kunnen Dé Zorgmarketing Academie of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Dé Zorgmarketing Academie niet met derden.

VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

WIJZIGING VAN DEZE VERKLARINGEN

Dé Zorgmarketing Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Dé Zorgmarketing Academie op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 30 april 2018.

Volg ons ook op: