ZORGMARKTSCAN: GEEFT INZICHT IN ZORGCONSUMENTEN

18 januari 2017

Om als zorgorganisatie op het juiste moment via het beste kanaal de beste diensten en informatie te leveren, moet je weten wie je cliënt is, waar hij of zij zich bevindt en wat zijn of haar behoefte is. Dat kan met de ZorgmarktScan.

VERRIJKEN VAN KENNIS RONDOM DE ZORGCONSUMENT

Data krijgt een steeds belangrijker plaats in de gezondheidszorg. Data zorgt ervoor dat hoe er tot voor kort nog naar de zorg werd gekeken en gezondheidszorg werd bedreven, snel aan het veranderen is. Door de beschikbare data op de juiste manier toe te passen en aan elkaar te koppelen kan de informatie hieruit omgezet worden in het verrijken van kennis rondom de zorgconsument van nu en die van de toekomst.

Op basis van de uitkomsten van de ZorgmarktScan kan de zorgmarkt worden gesegmenteerd in doelgroepen en vertaald naar typen zorgconsumenten. Daarbij wordt het klantinzicht, zorgconsumptie en gedrag beschreven. Het zorgaanbod kan hier op worden aangepast.  Ook worden de resultaten ingezet bij leegstandsproblematiek.

Het verkrijgen van klantinzicht is het resultaat van een strategische samenwerking tussen PostNL en Bureau Zorgmarketing. Een team van strategisch marketeers, marktonderzoekers en data-analisten hebben twee jaar gewerkt aan de realisatie van de ZorgmarktScan.