ZORGMARKTSCAN: OP ZOEK NAAR DE TOEKOMSTIGE KLANT

18 januari 2017

POSTNL EN BUREAU ZORGMARKETING LANCEERDEN ONLANGS DE ZORGMARKTSCAN. WAT DOET DEZE SCAN NU EIGENLIJK EN WAT KAN HET BETEKENEN VOOR UW ZORGORGANISATIE?

Politieke, economische besluiten in combinatie met de invoering van de Wmo2015 hebben geleid tot ongekende veranderingen aan de kant van de zorgconsument. We zien dat zorginstellingen nog te weinig in staat zijn een helder beeld te creëren van hun potentiële doelgroep, zoals die nu is én zoals die er in de toekomst uitziet.

WIE IS MIJN KLANT?

Zorginstellingen waren gewend om een constante stroom van zorgconsumenten te ontvangen. Daarvoor was relatief weinig inspanning nodig. Bestuurders en managers konden zich daardoor grotendeels bezighouden met overwegend interne processen. De ‘blik’ hoefde niet zo nodig naar buiten. En dus werden vragen als ‘wie is mijn klant, hoe gedraagt hij of zij zich, waarom kiest een klant voor ons, waar woont onze klant’ niet beantwoord. Het gevolg: onvoldoende kennis van de markt en een achterstand op het gebied van marktanalyses en een juiste identificatie van de toekomstige klanten. En juist hierbij kan de ZorgmarktScan in ondersteunen.

De ZorgmarktScan zoomt in op de totale doelgroep in een bewerkingsgebied van een zorginstelling. Dit levert een enorme hoeveelheid data op over inwoners in dit bewuste gebied. Er volgen analyses als: wat is de leeftijdsspreiding? Hoe is de economische status? Hoe verloopt de zorgcarrière en hoe is de zorgconsumptie? Het aantal ouderen wordt vervolgens in archetypen verdeeld.

We geven identiteit aan deze archetypen en laten dit een centrale plaats innemen in de klantbenadering. Voor zorginstellingen betekent dit een heldere propositie ontwikkeling, voor de relatiemarketing een absolute vereiste! Zeker als de doelgroep van een zorginstelling te divers is. Het indelen van identiteiten of archetypen legt een mooie basis voor storytelling en contentmarketing voor de verschillende communicatiematerialen. De ZorgmarktScan is een effectief middel om je hoofd als zorgorganisatie strategisch boven het maaiveld uit te steken.